Derfor virker visualisering!

Den menneskelige hjerne bearbejder visuelt indhold 60.000 gange hurtigere ned tekst

Kursus oversigt

Jamen det var bare for sjov

Udførlig gennemgang af de strafferetlige konsekvenser ved en manglende digital dannelse

B2B%20billede_edited.jpg

B2C Forbrugerreglerne

Erhvervs-

jura C

Virtuel undervisningsforløb til gymnasial erhvervsjura C-niveau

Immaterial-

ret

Immaterialretlig gennemgang med afsæt i et innovativt perspektiv

Kommenteret gennemgang af forbrugerreglerne for online- som for offlinetransaktioner

 
Gratis_edited.png
 

Teori videoen giver en kort introduktion til, hvorfor visualisering mange dobler indlæringen (min 2:14).

Se også punktet                            .

 

Demo materialet består af en video gennemgang, med hertil hørende multiple choice test (min 1:23)

Ved besvarelsen af testen anbefales det, at der som minimum laves en fejl. For derved at opnå fuld indsigt i testens illustreret rettevejledning

 

Visualisering gør det muligt at kommunikere, svært tilgængelige viden, på let og forståelig vis

CUSTOM-MADE

Skræddersyet undervisningsforløb

Visuel formidling giver deltagerne en fælles præference/forståelses-ramme, desuagtet kompetence niveauet hos den enkle deltager

Stor erfaring med udvikling af "CUSTOM-MADE" visualiseret kursusforløb, både som e-learning, foredrag og workshops