top of page
Logo_edited_edited_edited_edited.png

B2C forbrugerreglerne

Kommenteret gennemgang af forbrugerreglerne for online- som for offline- transaktioner

Se videoen for en præsentation af de alvorlige konsekvenser et manglende kendskab til forbrugerbestemmelserne kan afstedkomme (min 3:47)

Fremstillingen har det overordnede formål at give et overblik, over hvilke rettigheder og forpligtelser den erhvervsdrivende og forbrugeren har, når der købes varer eller tjenesteydelser i de fysiske butikker og på nettet.

Materialet er kapitelinddelt på en sådan måde, at du som bruger, hurtigt kan lokalisere og anvende relevante passager i tilfælde af tvivlsspørgsmål i forbindelse med den daglige drift.

Justitia_bl%C3%A5_og_gul_edited.jpg

Materialet består af:

  • Video gennemgang

  • E-bog

  • Opgave bog

  • Mulighed for foredrag

Litteratur

Visualiserings-DEMO

Demo 

For et eksempel på den illustrerede del af materialet - se videoen nedenfor, vedr. forbrugerens reklamationsmuligheder efter 2 års fristens udløb (min 1:23)

Ikon%20bog_edited.png

Abonnement dækker til og med 10 ansatte​

Års abonnement

PRIS

KR. 3.995

  • Udførlig video præsentation 

  • E-bog

  • Opgavesæt

PRIS
KR. 9.995

bottom of page