Logo_edited_edited_edited_edited.png

B2C forbrugerreglerne

Kommenteret gennemgang af forbrugerreglerne for online- som for offline- transaktioner

Se videoen for en præsentation af de alvorlige konsekvenser, et manglende kendskab til forbrugerbestemmelserne kan afstedkomme (min 3:47)

Fremstilling har det overordnede formål at give et overblik, over hvilke rettigheder og forpligtelser den erhvervsdrivende og forbrugeren har, når der købes vare eller tjenesteydelser i de fysiske butikker og på nettet.

Materialet er kapitelinddelt på en sådan måde, at du som bruger, hurtigt kan lokalisere og anvende relevante passager, i tilfælde af tvivlsspørgsmål i forbindelse med den daglige drift.

Justitia_bl%C3%A5_og_gul_edited.jpg

Materialet består af:

  • Video gennemgang

  • E-bog

  • Opgave bog

  • Mulighed for foredrag

Litteratur

Visualiserings-DEMO

Demo materialet består af en video gennemgang, med hertil hørende multiple choice test, omhandlende forbrugerens reklamations muligheder efter 2 års fristen (min 1:23)

Ved besvarelsen af testen anbefales det, at der som minimum laves en fejl. For derved at opnå fuld indsigt i testens illustreret rettevejledning

Ikon%20bog_edited.png

Abonnement dækker til og med 10 ansatte​

Års abonnement

PRIS

KR. 3.995

  • Udførlig video præsentation 

  • E-bog

  • Opgavesæt

PRIS

KR. 5.995