top of page
Logo_edited_edited_edited_edited.png

aboutus

Ideen bag IllustrativLearning bygger på grundlæggerens, Palle Birk N, 15 års erfaring med visuel-læringsformidling fra bl.a. kursusvirksomhed, pædagogikumvejleder, kompetencegivende- og videregående uddannelser, samt som juridisk konsulent hos advokatselskabet Resolva Law.

 

Formidlingsgrundlaget står konstant til revision, sådan forstået at der kontinuerligt testes nye indlæringsformer, som tager afsæt i den nyeste forskning indenfor ”non-verbal” kommunikation.

 

Udover præfabrikerede kurser, tilbyder vi også til virksomheder og uddannelsesinstitutioner skræddersyede forløb, med mulighed for foredrag og hertil hørende workshops – for nærmere beskrivelse heraf henvises til punktet                                     .

 

Skulle du have interesse i yderligere information, er du altid hjertelig velkommen til at kontakte os.

OUR vision

At højne indlæringsniveauet hos den enkle kursist på en effektiv, sjov, involverende og let tilgængelig måde.

For en mere detaljeret gennemgang af teorigrundlaget og dets effekt på kursister/studerende henvises til punktet                      

bottom of page