Logo_edited_edited_edited_edited.png
Baggrund_edited_edited_edited.jpg

IllustrativLearning har stor erfaring med at udvikle og gennemføre uddannelses- samt kursusforløb, der er skræddersyet til den enkelte virksomheds behov.

 

Uddannelsesforløbet tage udgangspunkt i den øjeblikkelige opgave, deltagerens kompetenceniveau og virksomhedens værdier.

Styrken ved vores uddannelsesforløb ligger i, at vi anvender illustrationer/nonverbale kommunikationsformer, hvorved vi kommunikerer ind til deltagernes eksisterende associationer.

 

Anvendelsen af illustrationer er yderst velegnet til at kommunikerer viden og skabe forståelse hos en flerhed af deltager, hos hvem kompetencer/forudsætninger er vidt forskellige.

For en nærmere uddybning af teorien bag IllustrativLearning, henvises til punkterne                           , samt                            .

 

DEMO-videoen indeholder et mindre eksempel på hvordan formidlingen af købelovens regler vedr. ”Reklamation efter udløbet af 2 års fristen” visuelt kan formidles.

Multipul choise billede.png

I tilknytning til videoen, findes et link til en (hertil tilhørende) selvrettekende multiple choice test, bestående af 4 spørgsmål. Ved besvarelsen af testen anbefales det, at der som minimum laves en fejl. For derved at opnå fuld indsigt i testens illustreret rettevejledning.

Hos Illustrativlearning har vi adgang til en flerhed af akademiske kompetencer, både i form af in-/eksterne kapaciteter, hvilket gør det muligt at fabrikere uddannelses-/kursusaktiviteter på forskellige niveauer, samt indenfor en mangfoldighed af discipliner.

astronaut_edited.png
Brev_edited_edited.png

Er du i tvivl om hvordan jeres skræddersyet uddannelsesforløb skal se ud, er du altid hjertelig velkommen til at tage                                    .

Vi glæder os til at høre nærmere fra dig!

Med venlig hilsen

Palle Birk Nielsen

IllustrativLæring

Underskrift_edited.png