top of page
Logo_edited_edited_edited_edited.png
Baggrund_edited_edited_edited.jpg

IllustrativLearning har stor erfaring med at udvikle og gennemføre uddannelses- og kursusforløb, der er skræddersyet til den enkelte virksomheds behov.

Uddannelsesforløbet tager udgangspunkt i den aktuelle opgave, deltagernes kompetenceniveau samt virksomhedens værdigrundlag.

Styrken ved vores uddannelsesforløb ligger i, at vi anvender illustrationer/nonverbale kommunikationsformer, hvorved vi kommunikerer ind til deltagernes eksisterende associationer.

 

Anvendelsen af illustrationer er yderst velegnet til at kommunikere viden og skabe forståelse hos en gruppe deltagere, med vidt forskellige kompetencer og forudsætninger

For en nærmere uddybning af teorien bag IllustrativLearning, henvises til punkterne                           , samt                            .

Hos Illustrativlearning har vi adgang til en flerhed af akademiske kompetencer, både i form af in-/eksterne kapaciteter, hvilket gør det muligt at fabrikere uddannelses-/kursusaktiviteter på forskellige niveauer, samt indenfor en mangfoldighed af fagområder.

Brev_edited_edited.png

Er du I tvivl om hvordan jeres skræddersyede uddannelsesforløb skal se ud, er I altid hjertelig velkommen til at tage                                    .

Vi glæder os til at høre nærmere fra jer!

Med venlig hilsen

Palle Birk Nielsen

IllustrativLearing

Underskrift_edited.png
astronaut_edited.png
bottom of page