Kommenteret gennemgang af forbrugerreglerne for online- som for offline- transaktioner

Kapiteloversigt

Kap.

5

Rykkergebyrer - inkasso - renter

5. Rykkergebyrer – inkasso – renter

5.1. Rykkergebyrer

5.2. Inkasso

5.2.1. Sælgeren forsøger selv at inkassere gælden

5.2.2. Et inkassofirma eller en advokat overtager sagen

5.2.3. Inkassoomkostningernes størrelse

5.3. Skal forbrugeren betale regningen?

 

5.4. Rentetilskrivning

 

5.5. Hvad der sker, hvis forbrugeren ikke betaler?