Virtuel-undervisning

HHX: Erhvervsjura C

Handelsgymnasiet Saxogade 

Kap.

18

Kapitlet behandler vigtigheden af kreditor overholder sikringaskten, i forbindelse med der tages pant i et af debitor ejet aktiver

Tinglysning

18. Tinglysning

18.1 Introduktion

18.2 Tinglysningsbøgerne

18.3 Prioritetsvirkning

18.4 Gyldighedsvirkning