top of page
Logo_edited_edited_edited_edited.png
Grundloven 77.png
Pressemøde_edited.jpg

Balance mellem ytringsfrihed & menneskelig værdighed

KORANAFBRÆNDING

Politi_edited_edited.jpg

Baseret på de begivenheder, der involverede koranafbrænding foran ambassader og moskeer i sommeren 2023, har regeringen præsenteret et lovforslag, der sigter mod at forhindre beskadigelse eller ødelæggelse af religiøse genstande, som er betydningsfulde for trossamfund. Ved at tage udgangspunkt i den forfatningsmæssigt beskyttede ytringsfrihed søger denne tekst at give læseren en objektiv juridisk indsigt i de argumenter, der taler både for og imod en indskrænkning af ytringsfriheden.

Kap. 1 Koran

Kap.

bål.png

Introduktion til hvorfor regeringen har fundet det nødvendigt at fremsætte sit lovforslag, som forbyder utilbørlig behandling af religiøse objekter, samt hvorfor argumentationen kan anspore til mere vold.

Introduktion

1

Kap.

Vægt.jpg

Ytringsfriheden er ikke absolut, hvilket betyder, at vi som borgere har en grundlovssikret ret til at ytre os, men det er underlagt domstolenes vurdering, hvor samfundets interesse afvejes mod det enkelte individs integritet.

Ytringsfriheden er ikke en absolut

2

Kap. 2 Koran

Kap.

3

Kors.png

En indskrænkning af ytringsfriheden skal beskytte den menneskelig værdighed, som udgangspunktet er, at alle individer har en grundlæggende ret til at blive behandlet med respekt/værdighed.

Hvad taler for en indskrænkelse?

Kap. 3 Koran

Kap.

4

Mund.jpg

Nogle teoretikere mener, at lovforslaget er for bredt formuleret, da det kan komme i konflikt med en lang dansk tradition for systemkritik, herunder kritik af autoriteter og provokerende kunst.

Hvad taler imod en indskrænkelse?

Kap. 4 Koran

Kap.

5

Trøst.jpg

Det er en udfordrende afvejning mellem at beskytte ytringsfriheden, herunder muligheden for kritik af autoriteter, og beskyttelsen af det enkelte individs værdighed og integritet.

Afsluttende bemærkninger

Kap. 5 Koran

E-bog

Ebog_edited.jpg

Indholdet af E-bogen er identisk med den illustrerede version, dog med den forskel, at teksten ikke i samme omfang bliver underbygget af illustrationer, som tilfældet er ved video præsentationen

E-bog

Koran e-bog

Opg.-

bog

Opgavebog_edited.jpg

Opgavebogen indeholder en flerhed af opgaver, der opøver de nødvendige kompetencer til, at du på et oplyst grundlag kan engagere dig i demokratiet

Opgavebog

Koran Opgavebog
Logo_edited_edited_edited_edited.png

Vidarsvej 3 / 9700 Brønderslev / Telefon +45 3053 5810 / Cvr. nr. 29017956 /  ​palle@illustrativlearning.dk

bottom of page