top of page
Logo_edited_edited_edited_edited.png
Stemme_edited.jpg

Samspillet mellem retsstaten & demokratiet

Intro MED

MEDBORGERSKAB

INTRO

Intro.jpg

Kort gennemgang af kursets indhold, samt hvorledes, selv svært tilgængelige begreber er gjort let forståelige, bl.a. ved anvendelsen af illustrerede "storytellings" videoer

Introduktion

Kap.

1

Kap. 1 Folketing.jpg

Kapitlet indeholder en gennemgang af nogle, af de vigtigste juridiske, nationale samt internationale regler og principper, indenfor hvilke demokratiet udspilles

Retsstatens grundprincipper 

Kap. 1.jpg

1.1

Justitia

1.5 MED
1.2 Retspraksis.jpg

1.2

1.3 Grundloven paragraf 77.jpg

1.3

1.4 Grundloven paragraf 3.jpg

1.4

Kap. 3.jpg

1.5

1.6 Menneskerettigheder.jpg

1.6

Retspraksis

Grundloven § 77 (Ytringsfrihed)

Grundloven § 3 (Magtens tredeling)

Legalitetsprincippet

FN´s Verdenserklæring om menneskerettigheder

Kap.

2

Kap. 2.jpg

Kapitlet giver dig indsigt i, hvad en rigsret er for en størrelse, samt hvordan den samspiller med demokratiet. Gennemgangen har sit fokus på den seneste rigsretssag

Rigsret

Kap. 2.1
Billede 2.1.jpg

2.1

Gennemgang af retssagen

Billede 2.2.jpg

2.2

Billede 2.2.1.jpg

2.2.1

Juraen i retssagen

Ministeransvarlighedslovens § 5, stk. 1

Billede 2.2.2.jpg

2.2.2

Ministeransvarlighedslovens § 5, stk. 2

Kap. 2.2.2
Billede 2.2.3.jpg

2.2.3

Forbud mod selvinkriminering

Billede 2.2.4.jpg

2.2.4

Billede 2.2.5.jpg

2.2.5

Billede 2.2.6.jpg

2.2.6

Billede 2.2.7.jpg

2.2.7

Ret til familiesammenføring 

Partshøringspligt

Grundlovens § 33 (valgbarhed til folketinget)

Anklageskrift

Kap.

3

Kap. 3.jpg
Billede 3.1.jpg

3.1

Billede 3.2.jpg

3.2

Billede 3.3.jpg

3.3

Kapitlet introducerer dig til begrebet den "parlamentariske legitimitet" og vigtigheden af, at de demokratiske spilleregler bliver opretholdt i et velfungerende demokrati

Parlamentarisk legitimitet

Sådan bliver en lov til

Hvorfor er den parlamentariske legitimitet vigtig?

Har rigsretten mod Inger Støjberg været en sejer for demokratiet?

Kap.

4

Kap. 4.jpg
Billede 4.1.png

4.1

Kapitlet tager sit afsæt i begrebet populisme, i hvilken forbindelse det diskuteres om fænomenet skader eller gavner demokratiet - i sidste ende er det dig som vælger, der bestemmer folkestyrets fremtid

Stem med omtanke

Populisme

Billede 4.2..jpg

4.2

Er populisme en fordel for demokratiet?

Kap. 4.2.1
Billede 4.2.1.png

4.2.1

Billede 4.3.jpg

4.3

Kap. 4.4..jpg

4.4

E-bog

Ebog_edited.jpg

Opg.-

bog

Opgavebog_edited.jpg

Forfatterens egen kommentar

Evidensbaseret politik vs. politisk ideologi

Vi får de politikere vi vælger

Indholdet af E-bogen er identisk med den illustrerede version, dog med den forskel, at teksten ikke i samme omfang bliver underbygget af illustrationer, som tilfældet er ved video præsentationen

E-bog

Opgavebogen indeholder en flerhed af opgaver, der opøver de nødvendige kompetencer, der skal til for, at du på et oplyst grundlag kan engagere dig i demokratiet

Opgavebog

bottom of page