top of page
Logo_edited_edited_edited_edited.png

Kommenteret gennemgang af de strafferetlige konsekvenser ved en manglende digital dannelse

Kapiteloversigt

Kap.

1

Kap_edited.jpg

Gennemgang af materialets opbygning, herunder hvordan Straffelovens relevante paragraffer præsenteres, og eksemplificeres ved hjælp af faktiske domsafsigelser

Introduktion

Kap.

2

Kap_edited.jpg

Som konsekvens af at flere gerningsmænd har påberåbt sig den grundlovs sikrede ytringsfrihed, stiller kapitlet skarpt på, hvilke handlinger som medfører en overtrædelse af Grundlovens § 77

Grundloven § 77

Kap.

3

Kap_edited_edited.jpg

Paragraffen behandler bl.a. forhold hvor gerningsmanden skaffer sig adgang til andres telefoner, samt foretager aflytninger af samtaler hvor ”aflytteren” ikke selv deltager

Introduktions til STRFL § 263, stk. 1

Kap.%203.1_edited.png

STRFL § 263, stk. 1, nr. 1 (uberettiget adgang)

Kap.%25203_edited.jpg

STRFL § 263, stk. 1, nr. 2 (adgang til andres gemmer)

Kap.%203.3_edited.jpg

STRFL § 263, stk. 1, nr. 3 (aflytning)

Kap.

4

Kap._4_læse_andres_beskeder.jpg

Paragraffen behandler konsekvenserne af at tilgå andres tablets, computere, mobiltelefoner, facebook profiler osv., uden først at have indhentet tilladelser hertil.

STRFL § 263, stk. 2

Kap.

5

Kap_edited.jpg

Paragraf 264 a sanktionerer uberettiget fotografering af personer som opholder sig på ”ikke frit tilgængelige” steder (eksempelvis fotografering på skoler, idrætsforeninger o.lign.)

STRFL § 264 a

Kap.

6

Kap_edited.jpg

Kapitlet behandler bl.a. de strafferetlige konsekvenser ved at dele voldsvideoer, eller videregive information vedr. andres seksuelle orientering, religiøse overbevisning osv.

STRFL § 264 d

Kap.

7

Kap_edited_edited.jpg

Kapitlet behandler blufærdighedskrænkende adfærd, som bl.a. kan bestå af ekshibitionistiske handlinger, videregivelse af videoer/billeder med seksuelt præg som uopfordret kys, slag i numsen, beluring osv.

STRFL § 323

Kap.

8

Kap_edited.jpg

Paragraffen regulerer distribution samt besiddelse af børneporno. Alt materiale, med seksuel karakter, hvor den portrætterede er under 18 år, klassificeres som værende børneporno

STRFL § 235

Kap._8.1_edited.jpg

STRFL § 235, stk. 1 (distribution)

Unavngivet_edited.jpg

STRFL § 235, stk. 2 (besiddelse)

Kap_edited.jpg

STRFL § 235, stk. 3 ("lovlig besiddelse")

Kap.

9

Kap_edited.jpg

For at kunne blive straffet for fremsættelse af trusler, kræves det ikke at dem fremsatte trussel skal være handlingsbestemt, men udelukkende at have til formål at fremkalde frygt.

STRFL § 266, stk. 1

Kap.

10

Kap_edited.jpg

Paragraffen sanktionerer racistiske udtalelser, som er rettet mod grupper af personer og ikke enkeltindivider (ex med afsæt i race, hudfarve, tro, seksuel orientering osv.)

STRFL § 266 b

Kap.

11

Kap.%2011_edited.png

Injurie paragraffen beskytter både enkeltindivider og grupper mod ytringer eller handlinger, der har til formål at krænke adressatens ære og anseelse.

STRFL § 267, stk. 1

Kap.

12

Kap_edited.png

Paragraffen beskytter mod ”beskadigelse af andres ting”, hvorved der bl.a. menes sletning eller ændring af software. Eksempelvis er det strafbart at ændre andres Facebook profiler.

STRFL § 291, stk. 1

Kap.

13

Kap_edited.jpg

Kapitlet gennemgår de strafferetlige konsekvenser ved, at låne ting uberettiget.

STRFL § 293, stk. 1

Kap_edited.jpg

STRFL § 293, stk. 2 (rådighedsberøvelse)

Kap.

14

Kap_edited.jpg

Kapitlet tager en afstikker fra det strafferetlige perspektiv, og fokuserer på det som i bund og grund er det egentlige budskab i materialet: vigtigheden af at vi behandler hinanden ordentligt!

Lidt ekstra (Trash talk)

Kap.

15

Kap_edited.jpg

Kapitlet gennemgår de erstatningsretlige konsekvenser ved overtrædelser af STRFL. Børn er selvstændigt erstatningsansvarlige fra 5 årsalderen. Forældre kan sideløbende idømmes ansvar for barnets gøren og laden.

Erstatningsansvar: Forældre/unge under 15 år

E-bog

E-bog_edited.jpg

Indholdet af E-bogen er identisk med den illustrerede version, dog med den forskel, at teksten ikke bliver underbygget af illustrationer.

E-bog

Opg.-bog

cambridge-examiners-dont-use-words-flair

Opgaverne tager afsæt i hvordan den straffede vil reagere i forhold til en, af domstolene, given sanktion. Eksempelvis hvordan vil gerningsmanden finansiere sagsomkostninger + et erstatningskrav?

Opgavebog

bottom of page