top of page
Logo_edited_edited_edited_edited.png
Stemme_edited.jpg

Samspillet mellem retsstaten & demokratiet

Intro MED

MEDBORGERSKAB

INTRO

Intro.jpg

Kort gennemgang af kursets indhold, samt hvorledes, selv svært tilgængelige begreber er gjort let forståelige, bl.a. ved anvendelsen af illustrerede "storytellings" videoer

Introduktion

1.1 MED

Kap.

1

Kap. 1 Folketing.jpg

Kapitlet indeholder en gennemgang af nogle, af de vigtigste juridiske, nationale samt internationale regler og principper, indenfor hvilke demokratiet udspilles

Retsstatens grundprincipper 

1.3 MED
1.4 MED
Kap. 1.jpg

1.1

Justitia

1.5 MED
1.2 Retspraksis.jpg

1.2

Retspraksis

1.3 Grundloven paragraf 77.jpg

1.3

Grundloven § 77 (Ytringsfrihed)

1.4 Grundloven paragraf 3.jpg

1.4

Grundloven § 3 (Magtens tredeling)

Kap. 3.jpg

1.5

Legalitetsprincippet

1.6 Menneskerettigheder.jpg

1.6

FN´s Verdenserklæring om menneskerettigheder

Kap.

2

Kap. 2.jpg

Kapitlet giver dig indsigt i, hvad en rigsret er for en størrelse, samt hvordan den samspiller med demokratiet. Gennemgangen har sit fokus på den seneste rigsretssag

Rigsret

Kap. 2.1
Billede 2.1.jpg

2.1

Gennemgang af retssagen

Billede 2.2.jpg

2.2

Juraen i retssagen

Billede 2.2.1.jpg

2.2.1

Ministeransvarlighedslovens § 5, stk. 1

Billede 2.2.2.jpg

2.2.2

Ministeransvarlighedslovens § 5, stk. 2

Kap. 2.2.2
Billede 2.2.3.jpg

2.2.3

Forbud mod selvinkriminering

Billede 2.2.4.jpg

2.2.4

Ret til familiesammenføring 

Kap. 2.2.7
Billede 2.2.5.jpg

2.2.5

Partshøringspligt

Billede 2.2.6.jpg

2.2.6

Grundlovens § 33 (valgbarhed til folketinget)

Billede 2.2.7.jpg

2.2.7

Anklageskrift

Kap.

3

Kap. 3.jpg

Kapitlet introducerer dig til begrebet den "parlamentariske legitimitet" og vigtigheden af, at de demokratiske spilleregler bliver opretholdt i et velfungerende demokrati

Parlamentarisk legitimitet

Kap. 3.1
Billede 3.1.jpg

3.1

Sådan bliver en lov til

Billede 3.2.jpg

3.2

Hvorfor er den parlamentariske legitimitet vigtig?

Billede 3.3.jpg

3.3

Har rigsretten mod Inger Støjberg været en sejer for demokratiet?

Kap.

4

Kap. 4.jpg

Kapitlet tager sit afsæt i begrebet populisme, i hvilken forbindelse det diskuteres om fænomenet skader eller gavner demokratiet - i sidste ende er det dig som vælger, der bestemmer folkestyrets fremtid

Stem med omtanke

Kap. 4
Billede 4.1.png

4.1

Populisme

Billede 4.2..jpg

4.2

Er populisme en fordel for demokratiet?

Kap. 4.2.1
Billede 4.2.1.png

4.2.1

Forfatterens egen kommentar

Billede 4.3.jpg

4.3

Evidensbaseret politik vs. politisk ideologi

Kap. 4.4..jpg

4.4

Vi får de politikere vi vælger

E-bog

Ebog_edited.jpg

Indholdet af E-bogen er identisk med den illustrerede version, dog med den forskel, at teksten ikke i samme omfang bliver underbygget af illustrationer, som tilfældet er ved video præsentationen

E-bog

E-bog free medbogerskab

Opg.-

bog

Opgavebog_edited.jpg

Opgavebogen indeholder en flerhed af opgaver, der opøver de nødvendige kompetencer, der skal til for, at du på et oplyst grundlag kan engagere dig i demokratiet

Opgavebog

bottom of page