top of page
Logo_edited_edited_edited_edited.png

Kommenteret gennemgang af forbrugerreglerne for online- som for offline- transaktioner

Kapiteloversigt

Kap.

5

5%2520inkasso_edited_edited.jpg

Rykkergebyrer - inkasso - renter

5. Rykkergebyrer – inkasso – renter

5.1. Rykkergebyrer

5.2. Inkasso

5.2.1. Sælgeren forsøger selv at inkassere gælden

5.2.2. Et inkassofirma eller en advokat overtager sagen

5.2.3. Inkassoomkostningernes størrelse

5.3. Skal forbrugeren betale regningen?

 

5.4. Rentetilskrivning

 

5.5. Hvad der sker, hvis forbrugeren ikke betaler?

5%2520inkasso_edited_edited.jpg
bottom of page